मी नियम आणि अटींशी सहमत आहे

मी नियम आणि अटींशी सहमत आहे

बाजार मूल्यापेक्षा कमी म्हणजे रु. ६०० प्रतितास इतक्या कमीतकमी दरात बॅकहो लोडर भाड्याने मिळवा*

*अटी व शर्ती लागु.